INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació previst a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002,
de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li
comuniquem que el propietari del web és Embotits Bon Drià amb domicili a:
C / Pla Nabril, 35-43365 Alforja (Tarragona), i amb la gestió del domini d'Internet www.bondria.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions als
usuaris i / o interessats a través de l'e-mail bondria@bondria.com.

Així mateix comuniquem que: a Embotits Bon Drià NO demanem ni guardem cap tipus d'informació dels nostres visitants. Ens limitem a respondre als correus de les persones
que ens consultin algun dubte o ens demanin alguna informació.

PROPIETAT INTELECTUAL

El lloc web bondria.com, incloent entre altres el text, contingut, fotografies, elements
audiovisuals i gràfics, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial
ha estat dissenyat per bondria.com per la seva presentació en un format, estil i aparença
únics, i està protegit per drets d'autor, marques registrades, tractats internacionals i altres
drets de propietat i lleis d'Espanya.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin
explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o
parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, i altres expressions formals que formin
part del lloc web, sense permís previ i per escrit d’Embotits Bon Drià.

Embotits Bon Drià ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts
considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per
assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta
i actualitzada. Embotits Bon Drià no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis
de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en
els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes
maliciosos o nocius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques
necessàries per evitar-ho.

Embotits Bon Drià es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que
consideri oportunes en la seva Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts
i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin
presentats o localitzats en el seu web.

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Embotits Bon Drià podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació
de l'usuari per EL WEB. Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu
ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'usuari.
L'usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les
cookies sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d'accedir als Continguts.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu
de l'usuari. En cap cas Embotits Bon Drià assumirà cap responsabilitat pels continguts
d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat,
fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material
o informació continguda en cap d'aquests hipervincles. Igualment la inclusió d'aquestes
connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les
entitats connectades.